Vägen hem

Stressreducering AMMAT

 

 

Vägen hem.

”Att hitta hem är att sluta vara förvirrad över vad andra tycker och tänker.
Att hitta hem är att ha godkänt de tankar, kunskaper och upplevelser jag tagit till mig från den yttre miljön.
När jag har känt och tänkt och bestämt vad som är bäst för mig av alla intryck, kunskaper och fakta som kommit i min väg.
När jag är där och står upp för vad som är bäst för mig, att jag tänker, känner och tycker det jag tycker, känner och tänker.
När det är förankrat i mig själv i min hjärna och i mitt hjärta då är jag hemma.
Jag har kopplat samman tankar, min mentala del med känslan, min emotionella del och kan vara trygg i mig själv,
jag behöver bara ha rätt över mig själv.
Nu kan jag respektera andra för vad dom tänker, känner och tycker, andra har rätt över sig själva.
Jag har inget behov av att övertyga andra, jag är trygg i mig själv. Jag är jag och det är det enda jag kan vara.
Detta skapar respekt för allas unikhet och alla kan fortsätta bli inspirerade av de människor de möter på livets väg.
Livet kan vara utveckling varje dag, hela livet.
Välj din väg och gå i sanning, i ljus och kärlek”.
(Annandag Påsk 2019)

 

AMMAT står för: Andning, Meditation, Medveten närvaro, Aktiv avspänning och Tankar. Detta är kraft och näring från ditt inre som hjälper dig att hitta hem.

Andningen bär dig genom hela ditt liv. Med en lugn, djup och fullgod andning fungerar alla livgivande system bättre i din kropp och skänker dig lugn och ro

Med Meditation får Du lugn i ditt sinne och dina tankar blir klarare, detta innebär att Du kan fatta bättre beslut i ditt liv.

Medveten närvaro hjälper dig att uppskatta och värdesätta dig och ditt görande på ett mer tillfredställande sätt.

Aktiv avspänning frigör kroppen från gamla blockeringar som inte längre har något syfte. Resultatet blir att kroppen återfår sitt naturliga rörelseomfång och cirkulationen fungerar bättre.

Tankar, med tankar skapar Du det Du önskar. Alla tankar Du tänker får alltid en fysisk effekt.

Vill Du veta mer, vill Du gå min kurs? Välkommen att läsa mer.

Läs mer här om hur Du kan hjälpa dig till bättre hälsa och högre livskvalitet.
Vill Du ha en kursfolder så klicka här!

 

”Snigeln är alltid hemma”