November månads bild

Tänd ett ljus

November månad välkomnar vi med att tända ett ljus för någon som inte längre är med oss, någon vi saknar och känt oss älskad av. Vi ärar dem med ett litet tänt ljus. Livet är en skör tråd som skiljer oss åt.

Vårt ansvar som fortfarande finns i den fysiska världen är att leva vårt liv så helt och kärleksfullt vi kan. Livet är ett stycke tid och Du själv får skapa det Du önskar. Var snäll mot dig själv, tänk på att Du har dig hela livet, Du kommer inte undan, så bli din bästa vän. Älska och respektera dig. Resultatet av detta blir att även din omgivning får ta del av det. När Du kan älska och respektera dig själv så kan Du även ge andra kärlek och respekt. Det är inte möjligt att ge något man inte har.

Bry dig om dig själv så Du kan bry dig om andra.

”Den största gåva Du kan ge någon är att
Du själv är lycklig och hoppfull.
Då lyfter Du andra ur deras misströstan eller förtvivlan”
(Dr. Edward Bach)

Texten ur min bok ”Naturens läkande kraft”