Oktober månads bild

”Ett kluvet granatäpple”

Granatäpplet borde vara det enda tillåtna Kärnvapnet!!!

Det finns mycket kaos i Världen och alla känner av det på ett eller annat sätt. Vi kan inte sticka huvudet i sanden och tro att det försvinner av sig självt. Vi kan inte gömma oss och tro att vi är utsatta för något vi inte kan göra något åt. Det är inte sant, alla kan göra något och något är bra. Kanske tror vi att om det skall ha någon betydelse så måste det vara något stort, fantastiskt och omvälvande, så är det inte. Det lilla som varje människa gör bidrar till förbättring. Du kan alltid göra det bästa av dig själv. Du har kraft och möjlighet att göra gott, att göra gott är ett val och valet är ditt och det är en rättighet Du har.

I december 2016 hade jag en bildutställning med namnet.

Naturens Värk
Naturens Kraft
Naturens Läkning

Till denna utställning valde jag att dela med mig av följande text.

Liten blir stor.

Hur talar vuxna med barn? Talar vi till dem eller talar vi med dem. Väljer vi det senare kan vi lära oss mycket samtidigt som barnet känner sig lyssnad till, att någon bryr sig, barnet känner sig bekräftad. ”Jag betyder något, jag är någon, någon som har betydelse”. Väljer vi det första går vi miste om mycket samtidigt som barnet bara blir tillsagd eller informerad. Barnet kan känna sig liten och betydelselös. Detta kan resultera i låg självkänsla. Vilket sätt väljer Du? Bli berikad eller gå miste om. Du kan alltid göra nya val. Att växa eller förminskas. Du väljer.

När ditt val blir att göra gott mår Du själv bra och detta skapar läkning både hos dig och hos din omgivning.

Stå upp för dig själv och bli ditt eget original. Världen behöver inte fler kopior. Världen behöver varje enskild människa som det original hon var ämnad att vara. Tänk på att det enda vi människor har gemensamt är att vi är olika. Gå inte miste om dig själv i ditt liv. Bli ditt sanna jag, det är din rättighet, din födslorätt. Du blir dig själv och Världen behöver inte gå miste om dig.

Du behöver inte vara rädd, Du behöver bara förstå.

Att hitta hem i ditt inre skänker lugn, ro och trygghet och detta kan Du om  Du önskar skicka vidare.

Ljus & Kärlek
Lena Berndtsdotter