Personlig Livscoach

Personlig Livscoach Berndtsdotter Metoden

Människan i fokus på alla plan holistiskt och kognitivt

Nytt yrke. En dröm Du haft som nu kan bli verklig.

En behandlingsform som får människan att återupptäcka sina resurser

Anledningen till att välja denna utbildning är att man vill göra ytterligare ett yrkesval. Att göra något nytt med sitt liv, något man kanske tidigare tänkt och drömt om, kan nu bli verklighet. Utbildningen i ”Berndtsdotter Metoden” är både en yrkesutbildning och en personlig utvecklingsresa i sig själv. Utbildningen stärker och hjälper dig att finna ditt unika sanna jag, samtidigt som Du ger dig ett nytt yrke.
Du kan arbeta som ”Personlig Livscoach” med helhetssyn.

”Fråga inte vad Världen behöver, utan fråga vad som får ditt hjärta att sjunga och gör det. Vad Världen behöver är människor vars hjärta sjunger”. (text  av okänd.)

Berndtsdotter Metoden Behandlar och Berör

Utbildningsinnehåll
Mötet, Samtalet, Behovet.

I utbildningen får Du fördjupade kunskaper i vikten att bemöta människor på ett respektfullt sätt. Att förstå vilken skillnad ”Bemötandet” gör för den enskilde individen. Att i ett ”Samtal”, förstå vikten av att ”Närvara, Lyssna och Bekräfta”. Att vi i ett möte med en annan människa, Vara medvetet närvarande”. Att med alla sinnen närvara och lyssna aktivt till den vi möter gör underverk. ”Bekräftelsen” finns just där, när någon känner att hon/han är viktig som människa och värd all tid i världen att bli lyssnad till Att i mötet med en människa se de olika ”Behoven” vi har i våra olika åldrar.

”Från vaggan till graven”.

Att arbeta som Terapeut och Coach i Berndtsdotter Metoden ger dig möjlighet:

Att hjälpa andra växa i sig själva. Att hjälpa andra se sin storhet. Att hjälpa andra ta tillbaka sin födslorätt till sitt liv. Att hjälpa andra göra nödvändiga val i sitt liv.

Att Se, Bekräfta och Inspirera

Klicka här för att beställa kursinformation